Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2020)0251Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2020)0251

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 20. oktobra 2020 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2020/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 168/2013 glede posebnih ukrepov za vozila kategorije L iz zaključka serije kot odziv na pandemijo COVID-19
(EP-PE_TC1-COD(2020)0251)

20.10.2020

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: