Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2020)0251Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2020)0251

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 20 oktober 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller särskilda åtgärder för fordon i slutserier i kategori L med anledning av covid-19-pandemin
(EP-PE_TC1-COD(2020)0251)

20.10.2020

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: