Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2020)0259Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2020)0259

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 6 iulie 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2021/... al Parlamentului European și al Consiliului privind o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2002/58/CE în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor de către furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în scopul combaterii abuzului sexual online asupra copiilor
(EP-PE_TC1-COD(2020)0259)

6.7.2021

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: