Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2020)0262Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2020)0262

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. helmikuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2022/… antamiseksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta
(EP-PE_TC1-COD(2020)0262)

17.2.2022

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: