Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2020)0262Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2020)0262

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 17 Feabhra 2022 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2022/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2004/37/EC maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair
(EP-PE_TC1-COD(2020)0262)

17.2.2022

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: