Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2020)0262Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2020)0262

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 17 februarie 2022 în vederea adoptării Directivei (UE) 2022/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
(EP-PE_TC1-COD(2020)0262)

17.2.2022

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: