Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2020)0320Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2020)0320

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 4. října 2022 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/..., kterým se mění nařízení (ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí
(EP-PE_TC1-COD(2020)0320)

4.10.2022

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: