Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2020)0320Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2020)0320

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2022. október 4-én került elfogadásra az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló 851/2004/EK rendelet módosításáról szóló (EU) 2022/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2020)0320)

4.10.2022

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: