Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2020)0320Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2020)0320

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi 4. oktobra 2022 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2022/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 851/2004 o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni
(EP-PE_TC1-COD(2020)0320)

4.10.2022

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: