Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2020)0320Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2020)0320

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 4 oktober 2022 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/… om ändring av förordning (EG) nr 851/2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
(EP-PE_TC1-COD(2020)0320)

4.10.2022

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: