Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2020)0343Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2020)0343

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 grudnia 2020 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/... upoważniającej Komisję do głosowania za podwyższeniem kapitału statutowego Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego
(EP-PE_TC1-COD(2020)0343)

15.12.2020

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: