Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2020)0343Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2020)0343

  ***I
  POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
  adoptată în primă lectură la 15 decembrie 2020 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2020/... a Parlamentului European și a Consiliului de autorizare a Comisiei să voteze în favoarea unei majorări a capitalului autorizat al Fondului European de Investiții
  (EP-PE_TC1-COD(2020)0343)

  15.12.2020

  Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: