Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2020)0358Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2020)0358

  ***I
  POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
  přijatý v prvním čtení dne 11. února 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/..., kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93 s ohledem na dočasnou úlevu od pravidel využívání letištních časů na letištích Unie z důvodu krize způsobené onemocněním COVID-19
  (EP-PE_TC1-COD(2020)0358)

  11.2.2021

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: