11.2.2021
TC1-COD(2020)0358
***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 11 Feabhra 2021 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2021/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 95/93 ón gComhairle a mhéid a bhaineann le díolúine shealadach ó na rialacha maidir le húsáid sliotán in aerfoirt an Aontais i ngeall ar ghéarchéim COVID-19
(EP-PE_TC1-COD(2020)0358)

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo:
PDF 206kWORD 55k
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais