Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2020)0358Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2020)0358

  ***I
  STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
  usvojeno u prvom čitanju 11. veljače 2021. radi donošenja Uredbe (EU) 2021/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 95/93 u pogledu privremenog oslobođenja od pravilâ o iskorištavanju slotova u zračnim lukama Unije zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19
  (EP-PE_TC1-COD(2020)0358)

  11.2.2021

  Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: