11.2.2021
TC1-COD(2020)0358
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2021 m. vasario 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/..., kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 95/93, kiek tai susiję su laiko tarpsnių naudojimo Sąjungos oro uostuose taisyklių laikinu palengvinimu dėl COVID-19 krizės
(EP-PE_TC1-COD(2020)0358)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 213kWORD 54k
Teisinė informacija - Privatumo politika