11.2.2021
TC1-COD(2020)0358
***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 lutego 2021 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/... zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w odniesieniu do tymczasowego złagodzenia zasad wykorzystywania czasów na start lub lądowanie w portach lotniczych Unii w związku z kryzysem związanym z COVID-19
(EP-PE_TC1-COD(2020)0358)

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 227kWORD 56k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności