11.2.2021
TC1-COD(2020)0358
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 11. februára 2021 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/..., ktorým sa mení nariadenie Rady (EHS) č. 95/93, pokiaľ ide o dočasnú úľavu z uplatňovania pravidiel využívania prevádzkových intervalov na letiskách Únie v dôsledku krízy spôsobenej ochorením COVID-19
(EP-PE_TC1-COD(2020)0358)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 216kWORD 55k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia