Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2020)0358Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2020)0358

  ***I
  STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
  sprejeto v prvi obravnavi dne 11. februarja 2021 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2021/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 95/93 glede začasne razbremenitve od pravil uporabe slotov na letališčih Unije zaradi krize zaradi COVID-19
  (EP-PE_TC1-COD(2020)0358)

  11.2.2021

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: