11.2.2021
TC1-COD(2020)0358
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 11 februari 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om ändring av rådets förordning (EEG) nr 95/93 vad gäller tillfälliga lättnader från reglerna om utnyttjande av ankomst- och avgångstider vid flygplatser i unionen på grund av covid-19-krisen
(EP-PE_TC1-COD(2020)0358)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 210kWORD 54k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy