Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2020)0361Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2020)0361

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 5 Iúil 2022 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2022/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Margadh Aonair do Sheirbhísí Digiteacha (an Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha) agus lena leasaítear Treoir 2000/31/CE
(EP-PE_TC1-COD(2020)0361)

5.7.2022

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: