Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2020)0361Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2020)0361

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 lipca 2022 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/... w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) i zmieniającego dyrektywę 2000/31/WE
(EP-PE_TC1-COD(2020)0361)

5.7.2022

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: