Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2020)0361Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2020)0361

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 5. julija 2022 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2022/... Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem trgu digitalnih storitev (akt o digitalnih storitvah) in spremembi Direktive 2000/31/ES
(EP-PE_TC1-COD(2020)0361)

5.7.2022

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: