11.2.2021
TC1-COD(2021)0012
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 11. februar 2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/… om særlige og midlertidige foranstaltninger i lyset af covid-19-krisens vedholdenhed vedrørende fornyelse eller forlængelse af visse certifikater, licenser og godkendelser eller tilladelser, udsættelse af visse periodiske kontroller og efteruddannelser inden for visse områder af transportlovgivningen samt forlængelse af visse perioder, som omhandles i forordning (EU) 2020/698
(EP-PE_TC1-COD(2021)0012)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 272kWORD 65k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik