Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2021)0049Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2021)0049

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 11. listopadu 2021 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/... o účasti Unie na Evropském partnerství v oblasti metrologie, realizovaném společně několika členskými státy
(EP-PE_TC1-COD(2021)0049)

11.11.2021

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: