Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2021)0049Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2021)0049

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 11. studenoga 2021. radi donošenja Odluke (EU) 2021/… Europskog parlamenta i Vijeća o sudjelovanju Unije u Europskom partnerstvu za mjeriteljstvo koje zajednički poduzima više država članica
(EP-PE_TC1-COD(2021)0049)

11.11.2021

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: