Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2021)0049Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2021)0049

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2021. november 11-én került elfogadásra az Uniónak a több tagállam által együttesen indított Európai metrológiai partnerségben való részvételéről szóló (EU) 2021/... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2021)0049)

11.11.2021

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: