Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2021)0049Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2021)0049

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2021 m. lapkričio 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2021/... dėl Sąjungos dalyvavimo kelių valstybių narių bendrai vykdomoje Europos metrologijos partnerystėje
(EP-PE_TC1-COD(2021)0049)

11.11.2021

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: