Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2021)0049Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2021)0049

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 listopada 2021 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/...w sprawie uczestnictwa Unii w Europejskim Partnerstwie w dziedzinie Metrologii podjętym wspólnie przez kilka państw członkowskich
(EP-PE_TC1-COD(2021)0049)

11.11.2021

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: