Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2021)0049Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2021)0049

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 11 noiembrie 2021 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2021/... a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii la Parteneriatul european în domeniul metrologiei, derulat în comun de mai multe state membre
(EP-PE_TC1-COD(2021)0049)

11.11.2021

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: