Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2021)0049Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2021)0049

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 11. novembra 2021 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2021/... Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Unije v evropskem partnerstvu za meroslovje, ki ga skupaj izvaja več držav članic
(EP-PE_TC1-COD(2021)0049)

11.11.2021

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: