Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2021)0049Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2021)0049

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 11 november 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2021/… om unionens deltagande i det europeiska partnerskap för metrologi som har inletts av flera medlemsstater
(EP-PE_TC1-COD(2021)0049)

11.11.2021

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: