Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2021)0118Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2021)0118

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 listopada 2021 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/... zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego w celu zastąpienia jego załączników A i B
(EP-PE_TC1-COD(2021)0118)

23.11.2021

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: