Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew - TC1-COD(2021)0129Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
TC1-COD(2021)0129

***I
POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
adottata fl-ewwel qari fl-10 ta’ Ġunju 2021 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2021/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1628 fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tranżitorji tiegħu għal ċertu makkinarju mgħammar b’magni fil-meded tal-potenza akbar minn jew ugwali għal 56 kW u inqas minn 130 kW, u akbar minn jew ugwali għal 300 kW, biex jiġi indirizzat l-impatt tal-kriżi tal-COVID-19
(EP-PE_TC1-COD(2021)0129)

10.6.2021

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: