Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew - TC1-COD(2021)0219Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
TC1-COD(2021)0219

***I
POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
adottata fl-ewwel qari fit-23 ta’ Novembru 2021 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2021/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/65/KE fir-rigward tal-użu ta' dokumenti bl-informazzjoni ewlenija mill-kumpaniji maniġerjali tal-impriżi ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS)
(EP-PE_TC1-COD(2021)0219)

23.11.2021

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: