Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2021)0219Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2021)0219

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 23 november 2021 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2021/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG wat betreft het gebruik van essentiële-informatiedocumenten door beheermaatschappijen van instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's)
(EP-PE_TC1-COD(2021)0219)

23.11.2021

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: