Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2021)0270Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2021)0270

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2021. november 23-án került elfogadásra az (EU) 2018/1091 rendeletnek a 2021–2027 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret megállapításáról szóló (EU, Euratom) 2020/2093 tanácsi rendelet szerinti, az integrált mezőgazdasági statisztikákhoz nyújtott uniós hozzájárulás tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2021/...európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2021)0270)

23.11.2021

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: