Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2021)0270Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2021)0270

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 23 november 2021 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2021/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1091 wat betreft de bijdrage van de Unie aan de geïntegreerde landbouwstatistieken uit hoofde van Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027
(EP-PE_TC1-COD(2021)0270)

23.11.2021

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: