Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2021)0340Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2021)0340

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2022. október 4-én került elfogadásra a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. mellékletének módosításáról szóló (EU) 2022/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2021)0340)

4.10.2022

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: