Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2022)0370Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2022)0370

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 24. listopadu 2022 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2022/..., kterým se mění nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, pokud jde o zavedení diverzifikované strategie financování jako obecné výpůjční metody
(EP-PE_TC1-COD(2022)0370)

24.11.2022

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: