Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2022)0371Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2022)0371

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 24. listopadu 2022 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/..., kterým se zřizuje nástroj pro poskytování podpory Ukrajině na rok 2023 (makrofinanční pomoc +)
(EP-PE_TC1-COD(2022)0371)

24.11.2022

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: