Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2022)0371Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2022)0371

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 24. novembril 2022. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/…, millega luuakse rahastamisvahend Ukraina toetamiseks 2023. aastal (makromajanduslik finantsabi+)
(EP-PE_TC1-COD(2022)0371)

24.11.2022

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: