Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2022)0371Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2022)0371

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2022 m. lapkričio 24 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2022/..., kuriuo nustatoma paramos Ukrainai teikimo 2023 m. priemonė (makrofinansinė pagalba +)
(EP-PE_TC1-COD(2022)0371)

24.11.2022

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: