Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2022)0371Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2022)0371

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi 24. novembra 2022 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2022/... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za zagotavljanje podpore Ukrajini za leto 2023 (makrofinančna pomoč +)
(EP-PE_TC1-COD(2022)0371)

24.11.2022

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: