Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2022)0371Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2022)0371

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 24 november 2022 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/… om inrättande av ett instrument för stöd till Ukraina under 2023 (makroekonomiskt stöd+)
(EP-PE_TC1-COD(2022)0371)

24.11.2022

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: