10.5.2007
TC2-COD(2000)0212
***II
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved andenbehandlingen den 10. maj 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70
(EP-PE_TC2-COD(2000)0212)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 130kWORD 122k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik