10.5.2007
TC2-COD(2003)0153
***II
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in tweede lezing vastgesteld op 10 mei 2007 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2007/…/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd ("Kaderrichtlijn")
(EP-PE_TC2-COD(2003)0153)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 2020kWORD 2323k
Juridische mededeling - Privacybeleid