Eiropas Parlamenta nostāja - TC2-COD(2006)0132Eiropas Parlamenta nostāja
TC2-COD(2006)0132

  ***II
  EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
  pieņemta otrajā lasījumā 2009. gada 13. janvārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/.../EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai
  (EP-PE_TC2-COD(2006)0132)

  13.1.2009

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: