Pozícia Európskeho parlamentu - TC2-COD(2007)0013Pozícia Európskeho parlamentu
TC2-COD(2007)0013

***II
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v druhom čítaní 23. októbra 2008 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/.../ES o letiskových poplatkoch
(EP-PE_TC2-COD(2007)0013)

23.10.2008

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: