23.4.2009
TC2-COD(2007)0098
***II
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in tweede lezing vastgesteld op 23 april 2009 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad
(EP-PE_TC2-COD(2007)0098)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 297kWORD 209k
Juridische mededeling - Privacybeleid